Pomen zelenih površin za kakovost bivanja v mestih

Pomen zelenih površin za kakovost bivanja v mestih

O pomeni zelenih površin za bivanje v mestih ne kaže izgubljati besed. O razvoju sta recimo pisala Smrekar in Tiran v članku na spodnji povezavi.Pomen narave za človeka in stik z njo se v mestu kaže v zelenih površinah. Te so se s časom umestile v mestno strukturo. Ključno je razumevanje zelenih površin kot celote ne glede na lastništvo in […]

Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj

Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2008 Blanka Šparovec pod mentorstvom prof. dr. Ane Kučan izdelala diplomsko nalogo Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj. Delo je dostopno na spletni strani fakultete. Diplomsko delo obravnava prostorske potenciale za vzpostavitev zelenega sistema na primeru mesta Kranj. Temeljna izhodišča so bila preverjena splošno preko različnih virov literature […]

Bi bili bolj srečni, če bi živeli v bolj zelenem mestnem območju?

Bi bili bolj srečni, če bi živeli v bolj zelenem mestnem območju?

V javnosti je močno odmevala nedavna raziskava, ki je potrdila, da imajo ljudje, ki živijo v mestnih okoljih z večjim deležem zelenih površin, višjo stopnjo blaginje in nižjo stopnjo mentalnega stresa v primerjavi s tistimi, ki živijo v okoljih z manjšim deležem zelenih površin. Povzemamo po Evropskem centru za okolje in zdravje ljudi Univerze Exeter v Veliki Britaniji. Študija temelji […]

Blizu Kranja, le kilometer proti severu, je majhna vas Rupa

Blizu Kranja, le kilometer proti severu, je majhna vas Rupa

Je v knjigi Pot zapisal slovenski alpinist Nejc Zaplotnik, ki je bil doma na Rupi. Če pogledamo v zgodovino, je bila Rupa vas, ki so jo zaradi cerkve sv. Marije Magdalene omenjali že leta 1483. »Res je lepa vas, včasih še bolj, ker so jo z južnega dela obdajali številni kozolci, ob glavni cesti in poljski poti. Slikar Ljubo Ravnikar […]

Kdo si želi pridelke iz avtocestnih deteljic?

Kdo si želi pridelke iz avtocestnih deteljic?

Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in načrtovanih ureditev v kartografskem delu prikazuje različne kategorije sprememb. Iz dokumentacije, posebej lista 19 – na voljo spodaj, lahko razberemo, da bodo nastala nova kmetijska zemljišča prve kategorije: Območje je od Rupe oziroma obstoječih polj kmetov oddaljeno več kot 3 km, zelo težko dostopno s kmetijsko mehanizacijo. Vprašljivo pa je […]

Karta aktivnosti na Rupovškem polju

Karta aktivnosti na Rupovškem polju

Veliko športnikov po svetu za beleženje svojih aktivnosti uporablja aplikacijo Strava. S prispevanjem svojih javnih dejavnosti v aplikacijo Strava pomagajo pomagali izboljšati kolesarjem in pešcem prijazno infrastrukturo na svojem območju. Poslanstvo družbe Strava Metro je izboljšati kolesarjenje, tek in hojo v mestih. Strava Metro sodeluje z oddelki za promet in mestnimi načrtovalskimi skupinami pri načrtovanju, merjenju in izboljševanju infrastrukture za […]

Trasa severne obvoznice čez Rupovško polje

Trasa severne obvoznice čez Rupovško polje

Na portalu Mestne občine Kranj je objavljena dokumentacija glede predvidenih variant severne obvoznice. Dokumentacija je na voljo tule: https://prostor.kranj.si/prostorski-akti/javne-razgrnitve/objava/36/81 Dokumenti glede obvoznice so naslednji: Posegi na Rupovškem polju so prikazani na spodnji sliki. Iz gradiv je mogoče razbrati potek trase in posege od Bleiweisove ceste do Primskovega: Mi smo proti. Podprete nas lahko na Iniciativa proti severni obvoznici in pozidavi […]