Razlaga
Blizu Kranja, le kilometer proti severu, je majhna vas Rupa

Blizu Kranja, le kilometer proti severu, je majhna vas Rupa

Je v knjigi Pot zapisal slovenski alpinist Nejc Zaplotnik, ki je bil doma na Rupi.

Če pogledamo v zgodovino, je bila Rupa vas, ki so jo zaradi cerkve sv. Marije Magdalene omenjali že leta 1483. »Res je lepa vas, včasih še bolj, ker so jo z južnega dela obdajali številni kozolci, ob glavni cesti in poljski poti. Slikar Ljubo Ravnikar jih je naslikal. Sestavlja jo kar nekaj kmetij in cerkev sv. Magdalene, ob kateri so menda pokopani tudi Napoleonovi vojaki,« je za Gorenjski glas pojasnila muzejska svetnica za etnologijo v Gorenjskem muzeju, mag. Tatjana Dolžan Eržen.

MOK pa je v začetku avgusta 2023 odstranila tablo Rupa in jo nadomestila s tablo za Kranj. Po njihovih navedbah “zaradi neskladja s predpisi odstraniti tabli v predelu Rupe, ki označujeta njen začetek in konec, ter ju nadomestiti z znakom za naselje Kranj.”

Foto: Facebook, Damjana Strupi

Hkrati je v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 4 in Odloku o strateškem prostorskem načrtu MOK (spodaj) v 6. členu predlagana sprememba statusa Rupe iz predmestja v mesto.

V 30. členu istega odloka piše “z ohranjanjem zelenih cezur (pasovi zelenih, kmetijskih in gozdnih površin) med posameznimi naselji, še posebej pa med mestom in predmestjem, se preprečuje zraščanje stavbnega tkiva”. Ali se s prekvalifikacijo omogoča popolna pozidava Rupovškega polja?

V sporočilu za javnost MOK pravi takole.

»Na MOK se zavedamo, da je bila Rupa skozi zgodovino obravnavana kot vas in da njene prve omembe zaradi cerkve sv. Marije Magdalene segajo v 15. stoletje. Vseskozi si prizadevamo maksimalno upoštevati tradicijo lokalnega okolja, vključno s poimenovanjem lokacij in upoštevanjem želja krajanov. Zato že iščemo ustrezno alternativno rešitev, s katero bi označili predel Rupe,« je povedal Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj.

Rupa na topografski karti Avstro-Ogrske monarhije, ki sodi med najpreciznejše specialne zemljevide svojega časa. Zaradi napredovanja geodetskih tehnik in zastarelosti razpoložljivih zemljevidov se je proti koncu 19. stoletja začela nova izmera Habsburške monarhije, ki ji danes pravimo “tretja vojaška izmera” (ali franciscejsko-jožefinska po Francu Jožefu). Izvajala se je med letoma 1869 in 1887.

Rupa na Franciscejskem katastru, vrsti davčnega popisa, ki se je v letih 1818-1828 uveljavila v habsburških dednih deželah, po reformah cesarja Franca I. Kataster vsebuje spisovni in mapni del. Katastrske mape so barvne, večinoma risane v merilu 1:2880, osnovna mera pa je katastrska občina.

Naj Rupa ostane vas tudi v 21. stoletju.

Viri:
https://www.gorenjskiglas.si/article/20230801/C/230809990/1226/1015/namesto-rupe-tabla-za-kranj
https://www.gorenjskiglas.si/article/20160923/C/160929925/1038/rupa—vas–ki-je-postala-ulica-
https://www.kranj.si/zamenjava-oznacevalne-table-za-naselje-v-predelu-rupe
https://geohub.gov.si/portal/home/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Franciscejski_kataster


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja