Iniciativa proti severni obvoznici in pozidavi Rupovškega polja

Krajani Vodovodnega stolpa, Rupe in ostali občani Mestne občine Kranj, ki se zavedamo pomena ohranjanja kakovosti življenja v našem mestu in njegovega trajnostnega razvoja, pomena kmetijskih zemljišč za ohranjanje kmetijske dejavnosti in s tem prizadevanja za  izboljšanje prehranske samooskrbe, nujnosti ohranjanja tega območja za rekreacijske dejavnosti občanov, ki so pomembne za zdravje slehernega izmed nas, pomena ohranjanja kulturne in naravne dediščine

odločno nasprotujemo gradnji severne obvoznice, njeni umestitvi v severni del Kranja z vsemi ostalimi načrtovanimi krožišči, bencinsko črpalko, hotelom, novim nogometnim igriščem in drugimi objekti.

  • Severna obvoznica bi bistveno poslabšala naše življenjsko okolje in vplivala na naše zdravje in kakovost bivanja.
  • Nasprotujemo gradnji objektov, ki nam bo vzela možnost za aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Ne manj, zahtevamo več naravnih zelenih površin, več peš poti, kolesarskih stez in kakovosten mestni promet.
  • Nasprotujemo divji pozidavi najboljših kmetijskih zemljišč.
  • Ne strinjamo se z zmanjševanjem potenciala za lokalno pridelavo hrane. Pričakujemo več možnosti za samooskrbo.
  • Od župana Matjaža Rakovca in Mestnega sveta zahtevamo odprto, transparentno in poglobljeno razpravo o predlogih, ki posegajo v naše okolje. Trajnostni razvoj zahteva možnost sodelovanja javnosti pri načrtovanju razvoja.

Oddaj svoj glas proti tudi ti!

Podpiši peticijo.